fbpx

GARNITUR NIE MUSI BYĆ NUDNY

Garnitur to symbol elegancji i kojarzony jest z ludźmi sukcesu. Dla kobiet ma od szczególne znaczenie. Dodaje on pewności siebie, czujemy się w nim po prostu świetnie. Kobiecy garnitur nie musi być nudny. Można łamać nim konwencje, ale zawsze pozostać elegancką!

Garnitur przez wiele lat w historii przypisany był wyłącznie mężczyznom. Kojarzony był wyłącznie z męskimi profesjami, sukcesem, pewnością siebie i władzą. Jednak dzięki George Sand niezwykłej i odważnej kobiecie garnitur stał się również atrybutem kobiety w burzliwym XIX wieku. Ta znana pisarka tak bardzo chciała dostosować się do środowiska sztuki zdominowanego przez mężczyzn, że ubrała na siebie garnitur, paliła fajkę i nie przebierała w ostrych słowach. To dzięki determinacji George Sand dziś my kobiety możemy bez skrępowania ubrać garnitur i poczuć się na równi z mężczyznami!

 

Garnitur jest dla mnie jednym z najbardziej intrygujących strojów jaki może ubrać na siebie kobieta. Jako projektantka i fashion freak lubię bawić się kolorem, teksturą materiału oraz krojem, a garnitur jest dla mnie ogromną inspiracją. Dla nas kobiet jest to stój, który możemy ubrać na każdą okazję. Często wiele z nas ubiera go do pracy. Tam króluje jednak często kolor szary, granatowy czy czarny. Ja wolę stawiać na jasne i śmiałe kolory, szczególnie, że mamy piękne lato i nie ma sensu zamykać się w smutnych, tradycyjnych kolorach. Dlatego uważam, że garnitur świetnie sprawdzi się na spotkaniu z przyjaciółką, a nawet na spacerze. Wystarczy, że ubierzecie do spodni garniturowych adidasy i już uzyskacie bardziej swobodny look.
Wczoraj uczestniczyłam w evencie organizowanym przez portal allaboutlife.pl. Były to inspirujące warsztaty połączone z możliwością wymiany doświadczeń z super kobietami i poznanie nowych marek również kosmetycznych. Wybrałam się na niego z moją koleżanką blogerką Magdą Antosiewicz (Magda prowadzi bardzo popularnego bloga thirtyfashionblog.pl) i założyłam na tą okazję garnitur mojego własnego projektu. Było to strzał w 10! Biały garnitur w czarne serduszka przełamał konwencję imprezy, a ja czułam się w nim świetnie. Był on niezwykle wygodny. Mogłam swobodnie gotować, wysłuchać inspirujących wykładów na temat urody i… zrobić sobie super zdjęcia z Magdą!
Dziewczyny nie bójcie się eksperymentować. Starajcie się łamać konwencje, a zobaczycie, że poczujecie się świetnie!
Love Ewa 🙂
zdjęcia Paweł Wodzyński, garnitur Ewa Szabatin, body Ewa Szabatin, koszyk Cult Gaia, buty Sophia Webster
__________________________________

A suit is a symbol of elegance and is associated with people of success. For women, it is of special importance. It adds self-confidence, we feel just great in it. A feminine suit does not have to be boring. You can break conventions, but always remain elegant!

The suit for many years in history was assigned only to men. It was associated only with male professions, success, self-confidence and power. However, thanks to George Sand, an unusual and courageous woman, the suit has also become an attribute of a woman in a turbulent 19th century. This famous writer wanted so much to adapt to the environment of art dominated by men, that she dressed herself in a suit, smoked a pipe, and didn’t speak in sharp words. It’s thanks to George Sand’s determination today that we women can freely dress up a suit and feel on a par with men!
A suit for me is one of the most intriguing costumes a woman can wear. As a designer and fashion freak, I like to play with color, texture of material and cut, and the suit is a huge inspiration for me. For us women, this is a stand that we can wear for any occasion. Often many of us dress him for work. However, there is often gray, navy or black color. I prefer to bet on bright and bold colors, especially since we have a beautiful summer and there is no point in closing ourselves in sad, traditional colors. That’s why I think that a suit will be perfect for a meeting with a friend and even for a walk. All you have to do is wear a sneakers suit and you’ll get a more casual look.
Yesterday I participated in an event organized by #allaboutlife.pl. These were inspiring workshops combined with the possibility of exchanging experiences with super women and getting to know new cosmetic brands as well. I went to him with my friend blogger Magda Antosiewicz (Magda runs a very popular blog #thirtyfashionblog.pl) and put on a suit of my own design for this occasion. It was a shot in 10! White suit with black hearts broke the convention of the party, and I felt great in it. It was extremely comfortable. I could cook freely, listen to inspirational lectures on beauty and … take great pictures with Magda!
Girls, don’t be afraid to experiment. Try to break the conventions and you will see that you will feel great!
Love Ewa :)photo Paweł Wodzyński, suit Ewa Szabatin, body Ewa Szabatin, bag Cult Gaia, shoes Sophia Webster