fbpx

PADŁAŚ? POWSTAŃ! – KILKA RAD JAK POKONAĆ ZMĘCZENIE

Każdy z nas ma chwile wzlotów i upadków. Od czasu do czasu dopada nas zmęczenie. To normalne. Ważne, aby nie dać się złym myślom i popaść w depresję. Znajdź w sobie siłę do działania i idź do przodu.

W obecnych czasach każdy z nas bardzo dużo pracuje. Żyjemy w ciągłym stresie, pod presją otoczenia i czasu. Staramy się wykonywać wszystkie swoje obowiązki jak najlepiej przez co brakuje nam czasu na regenerację czy sen. Przychodzi moment, w którym nasz organizm mówi stop. Czujemy się zmęczeni, ogarnia nas melancholia. Nie chce się nam wstać, iść do pracy czy spotkać ze znajomymi. Jest to oznaka, że coś dzieje się z naszym organizm i koniecznie trzeba zawalczyć, aby wrócić do formy. Choć na początku wydaje się to trudne do zrobienia, odrobina systematyczności i zmiana swoich przyzwyczajeń pozwoli nam znów poczuć się na topie. Sprawdziłam na własnej skórze i doskonale wiem co mówię :). Sama wcale nie tak dawno przeżywałam słabsze chwile. Mój organizm się zbuntował. Jedyne o czym marzyłam to pozostać w domu, w ukochanym szlafroku na kanapie. Jednak jakiś głos wewnętrzny powiedział mi – OGARNIJ SIĘ! Zrób coś z sobą dopóki nie jest za późno! I tak też zrobiłam…
Chandra, zmęczenie, brak chęci do działania mogą przekładać się na nasze życie prywatne i zawodowe. Nie możemy sobie jednak pozwolić, aby gorsze momenty miały tak istotny wpływ na to co się z nami dzieje! Jeśli czujesz, że padłaś, koniecznie powstań! Pokonaj zmęczenie, a wszystko na pewno wrócić do normy!

Zmęczenie wynika często z prowadzonego przez nas trybu życia. Mało śpimy, wciąż myślimy o naszych obowiązkach i pracy przez co nie potrafimy się zrelaksować i zregenerować. Wszystko jednak zaczyna się od snu. To dzięki niemu odpoczywamy, nasz organizm się regeneruje, a rano mamy siłę, aby wstać do codziennych obowiązków. Co zrobić, aby lepiej się wysypiać i poradzić sobie ze zmęczeniem?

1. Przed snem wypij szklankę naparu z melisy. Wpłynie ona uspokajająco na organizm, wyciszy się i dzięki temu łatwiej będzie zasnąć.

2. Jeśli rano nie czujesz się w pełni wypoczęta, wypij na czczo szklankę przegotowanej wody z łyżeczką miodu i wyciśniętym sokiem z połowy cytryny. Napój przygotuj przed pójściem spać. Miód rozpuszczony w wodzie zacznie wydzielać enzymy, które mają świetny wpływ na ciało człowieka.

3. Ruszaj się! Po ciężkim dniu pracy nie siadaj na kanapie czy w fotelu, ale zrelaksuj się spacerując w parku. To właśnie brak ruchu i odpowiedniego dotlenienia organizmu sprawia, że nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Nawet najmniejszy wysiłek fizyczny pozwoli na szybszą regenerację i łatwiej będzie nam zasnąć wieczorem.

4. Zadbaj o dietę! Ona ma również bardzo ważny wpływ na to jak się czujemy. Warto wprowadzić do menu produkty zawierające choć trochę węglowodanów. Przetwarzają się one w glukozę, którą krew transportuje do wszystkich organów, a my czujemy przypływ energii. Koniecznie jedz dużo owoców i warzyw, a także kasze i ryż.

5. Rano weź energetyzujący prysznic. Naprzemiennie używaj ciepłej i chłodnej wody. Pobudzi ona komórki do działania, a ty poczujesz przypływ energii. Wieczorem natomiast koniecznie weź aromatyczną kąpiel. Organizm się zrelaksuje, wszystkie smutki odejdą i łatwiej będzie nam zasnąć.

Love Ewa 🙂

Sprawdź jak oczyścić ciało i umysł.
_____________________________

Each of us has moments of ups and downs. From time to time, we get tired. This is normal. It is important not to let bad thoughts get depressed. Find strength in yourself and move forward.

Nowadays, each of us works a lot. We live in constant stress, under the pressure of the surroundings and time. We try to do all our duties in the best way, which means we lack time to regenerate or sleep. There comes a moment when our body says stop. We feel tired, we are overcome with melancholy. We don’t want to get up, go to work or meet friends. This is a sign that something is happening with our body and it’s necessary to fight to get back into shape. Although at the beginning it seems difficult to do, a bit of regularity and change of habits will let us feel again at the top. I checked out the hard way and I know what I say :). I have been experiencing worse moments myself not so long ago. My body rebelled. The only thing I dreamed of was to stay at home in my beloved dressing gown on the couch. However, an internal voice told me – GET AWAY! Do something with yourself until it’s too late! And so I did …

Chandra, fatigue, lack of willingness to act can translate into our private and professional lives. However, we can not allow worse moments to have such a significant impact on what is happening to us! If you feel that you have fallen, be sure to rise! Overcome fatigue, and everything will definitely go back to normal!

Fatigue is often a result of our lifestyle. We sleep very little, we still think about our duties and work, which is why we can not relax and regenerate. Everything, however, begins with sleep. It is thanks to him that we rest, our body regenerates, and in the morning we have the strength to stand up to our daily duties. What to do to sleep better and cope with fatigue?

1. Before going to bed, drink a glass of lemon balm infusion. It’ll have a calming effect on the body, it’ll calm down and it’ll be easier to fall asleep.

2. If you don’t feel well rested in the morning, drink a glass of boiled water on an empty stomach with a teaspoon of honey and a half-pressed lemon juice. Prepare the drink before going to bed. Honey dissolved in water will release enzymes that have a great effect on the human body.

3. Get moving! After a hard day’s work, don’t sit on the couch or in the armchair, but relax while walking in the park. It’s the lack of movement and proper oxygenation of the body that makes our body not functioning properly. Even the smallest physical effort will allow for faster regeneration and it’ll be easier for us to fall asleep in the evening.

4. Take care of your diet! She also has a very important impact on how we feel. It’s worth introducing products containing at least some carbohydrates into the menu. They are transformed into glucose, which blood transports to all organs, and we feel a surge of energy. Be sure to eat lots of fruits and vegetables, as well as cereal and rice.

5. Take an energizing shower in the morning. Alternate use warm and cool water. It will stimulate the cells to act, and you will feel a surge of energy. In the evening, however, take an aromatic bath. The body will relax, all sadness will go away and it will be easier for us to fall asleep.

Love Ewa 🙂