fbpx

LIZBONA – IDEALNE MIEJSCE NA MAJÓWKĘ

Lizbona to przepiękne miasto pełne atrakcji dla całej rodziny, grupy przyjaciół czy zakochanych. To idealne miejsce na spędzenie cudownego urlopu czy krótkiego majowego wypadu.

Lizbona to stolica Portugalii, do której dotrzemy swobodnie samolotem. Z wielu polskich miast dzięki tanim połączeniom lotniczym w szybkim czasie możemy przenieść się do zupełnie innego świata. Świata sztuki, rozrywki, przepysznej kuchni i przede wszystkim pełne historycznych zabytków. Ja zakochałam się w Lizbonie od pierwszego wejrzenia i mam nadzieję z wzajemnością 🙂 Jak tylko mam możliwość, wsiadam w samolot z ukochanym i spędzamy nie tylko w Lizbonie najcudowniejszy czas. Czas wspólnych chwil i czas relaksu! Polecam!

 

 

Lizbona to miasto, które warto odwiedzić niezależnie od pory roku. Tam zawsze jest trafimy na piękną pogodę, wyższą temperaturę niż w Polsce, a kuchnia i widoki zrekompensują kilkugodzinny lot samolotem 🙂 Lizbona kryje w sobie wiele cudownych miejsc, zakamarków, w których warto się zgubić, aby spróbować wyśmienitej kuchni i cudownego wina. Moim ukochanym miejscem (a mam ich niestety wiele w Lizbonie) jest Plac Comercio, który przez mieszkańców nazywany jest po prostu Placem Handlowym. To właśnie tutaj na dawnym Placu Pałacowym jak go nazywano, mieszkańcy Lizbony witali powracających z dalekich wypraw marynarzy. Tutaj też miały miejsce najważniejsze wydarzenia historii Portugalii, a do dziś jest to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście.

 

Innym moim ulubionym miejscem jest Avenida de Liberdade, czyli jedna z najpiękniejszych ulic w Lizbonie. Jest to bulwar o długości ponad kilometra, a szeroka na prawie 90 metrów! To świetne miejsce na spacer wśród pasa zieleni, palm, pięknych kwiatów i cudownych płyt chodnikowych. Choć po obu stronach bulwaru dla pieszych poruszają się samochody można na prawdę odpocząć i złapać oddech wśród cudownej zieleni. Przy okazji spaceru można zrobić zakupy w stylowych butikach znanych portugalskich i zagranicznych projektantów.

 

W Barrio Alto, czyli pięknej dzielnicy położonej na malowniczym wzgórzu można nie tylko podziwiać widok na całą Lizbonę, ale przede wszystkim odpocząć. Ja uwielbiam gubić się w wąskich i malowniczych uliczkach Barrio Alto 🙂 Można tutaj wstąpić do sklepów z rękodziełem, kupić znane portugalskie płytki azulejo (są to płytki o różnych kształtach, ale zawsze w barwach niebieskich – spotkać je można w każdym portugalskim domu, barze, a nawet na ullicy) jako niezapomnianą pamiątkę z lizbońskiej wyprawy. To tutaj warto wejść do urokliwych knajpek i skosztować aromatycznych, kolorowych dań. Portugalska kuchnia to z kolei niebo w gębie. Ryby, grillowane warzywa, dla tych, którzy kochają mięso, również i takie się znajdzie. Wszystko świeże, przygotowywane na życzenie… Nigdzie nie spotkacie takich aromatów.

 

Lizbona może poszczycić się słynną na cały świat porcelaną Bordallo Pinheiro. Te charakterystyczne motywy roślinne, szczególnie warzyw goszczą na stołach każdego Portugalczyka. Wykonane są z pięknej porcelany, a żywe kolory dodają im wyjątkowości i uroku.

 

Charakterystyczne dla  pejzażu stolicy Portugalii są żółte tramwaje, które pną
się po lizbońskich pagórkach niezwykle sprawnie. Z ich okien można podziwiać piękno miasta i w szybki sposób przemieścić się w wybrane wcześniej miejsce. Koniecznie jeśli będziecie w Lizbonie przejedźcie się tramwajem – to zupełnie inne, nowe doświadczenie, którego z pewnością nie przeżyjecie w Polsce 😉

 

W Lizbonie jest jedno bardzo ciekawe miejsce, a niewiele osób (turystów) o nim wie i chyba na całe szczęście. Nie straciło ono na uroku, a można w nim odpocząć i super zjeść. Mowa o Lx Factory, miejscu które powstało na gruntach ogromnej fabryki tekstyliów i przędzalni. „Companhhia de Fiacao e Tecidos Lisbonese” bo tak się wtedy nazywała, była największym przedsiębiorstwem w Portugalii. Dziś w jej budynkach mieszczą się małe księgarnie, sklepiki, kawiarenki i hostel.

 

 

 

 

Koniecznie wybierzcie się do Lizbony. To cudowne miejsce, w którym nie tylko spróbujecie pysznych dań, ale nacieszycie oko cudownymi widokami. Z pewnością odpoczniecie. A jeśli się zastanawiacie to zapraszam w niedzielę na mój kanał Youtube. Będziecie mogli potowarzyszyć mi podczas spaceru po Lizbonie!
Love Ewa 🙂
________________________________

Lisbon is a beautiful city full of attractions for the whole family, a group of friends or lovers. It is the perfect place to spend a wonderful vacation or a short May trip.

Lisbon is the capital of Portugal, which we can reach by plane. From many Polish cities, thanks to cheap air connections in a short time, we can move to a completely different world. World of art, entertainment, delicious cuisine and above all full of historical monuments. I fell in love with Lisbon at first sight and I hope with reciprocity 🙂 As soon as I have the opportunity, I get on a plane with my beloved and spend the most wonderful time in Lisbon. Time for joint moments and time of relaxation! I would recommend!
Lisbon is a city worth visiting regardless of the season. There is always a beautiful weather, a higher temperature than in Poland, and the kitchen and views compensate for a few hours by plane 🙂 Lisbon has many wonderful places, nooks and crannies where you can get lost to try delicious cuisine and wonderful wine. My beloved place (and I have so many of them in Lisbon) is Plac Comercio, which is simply called Plac Handlowy by its residents. It was here, on the former Palace Square, that the inhabitants of Lisbon welcomed the sailors returning from distant expeditions. Here, too, the most important events in the history of Portugal took place, and to this day it is one of the most representative places in the city.
Another favorite place is Avenida de Liberdade, which is one of the most beautiful streets in Lisbon. It is a boulevard with a length of over a kilometer, and a wide one at almost 90 meters! It is a great place to stroll among the green belt, palm trees, beautiful flowers and wonderful pavement slabs. Although cars run on both sides of the pedestrian boulevard, you can really relax and catch your breath among the wonderful greenery. By the way, you can shop in the stylish boutiques of well-known Portuguese and foreign designers.In Barrio Alto, a beautiful district located on a picturesque hill, you can not only admire the view of the whole of Lisbon, but above all relax. I love to get lost in the narrow and picturesque streets of Barrio Alto 🙂 You can visit the handicraft shops, buy the famous Portuguese tiles azulejo (they are tiles of various shapes, but always in blue – you can meet them in every Portuguese house, bar, and even on ullica) as an unforgettable memorabilia from the Lisbon expedition. It is worth visiting charming little pubs and tasting aromatic colorful dishes. Portuguese cuisine is sky in the mouth. Fish, grilled vegetables, for those who love meat, also will find it. Everything fresh, prepared on request … You will not find such aromas anywhere.

Lisbon boasts the world-famous Bordallo Pinheiro. These characteristic plant motifs, especially vegetables, are hosted on the tables of every Portuguese. They are made of beautiful porcelain, and vivid colors give them uniqueness and charm.

Characteristic for the capital city of Portugal are the yellow trams that climb the Lisbon hills very efficiently. From their windows you can admire the beauty of the city and quickly move to the previously selected place. If you’re going to Lisbon, take a tram – it’s a completely different, new experience that you certainly will not experience in Poland;)There is one very interesting place in Lisbon, and not many people (tourists) know about it and probably fortunately. It has not lost its charm, and you can rest and eat in it. We’re talking about Lx Factory, a place that was created on the land of a huge textile and spinning factory. „Companhhia de Fiacao e Tecidos Lisbonese” because that’s how it was called at that time, was the largest company in Portugal. Today, in its buildings there are small bookstores, small shops, cafes and a hostel.

Be sure to go to Lisbon. This is a wonderful place where you will not only try delicious dishes, but enjoy the eye with wonderful views. You will definitely rest. And if you are wondering, I invite you to my channel on Sunday. You’ll be able to accompany me while walking through Lisbon!
Love Ewa 🙂