fbpx

DIETA DR DĄBROWSKIEJ – OCZYŚĆ ORGANIZM I POCZUJ SIĘ LEKKO

Dieta dr Dąbrowskiej to świetny sposób na oczyszczenie organizmu, pozbycie się niechcianych toksyn i przywrócenie wewnętrznej równowagi. Choć z początku poczuć się można gorzej to po kilku dniach czuć przypływ pozytywnej energii!

Dieta dr Dąbrowskiej to dwuetapowy program odchudzania. To leczniczy niskokaloryczny post, który daje oszałamiające efekty już po kilku dniach od jego rozpoczęcia. Jak każda dieta to czas wyrzeczeń,  czasami gorszego humoru i osłabienia. Liczy się jednak efekt i cel – oczyszczenie organizmu i przywrócenie wewnętrznej harmonii!

 

Dieta dr Dąbrowskiej to kuracja, której podstawą są owoce i warzywa. Opiera się ona na dwóch etapach. Pierwszy z nich to lecznicza głodówka, która może trwać od kilku do kilkunastu dni -ja już po kilku dniach zaczęłam odczuwać skutki głodówki :). Drugi etap to dieta bazująca na produktach nisko przetworzonych, warzywach, owocach i ziołach.
 Pierwszy etap diety dr Dąbrowskiej ma za zadanie oczyścić i wzmocnić prawidłowe działanie organizmu. Celem głodówki, która na tym etapie jest zalecana przez twórczynię diety, jest uruchomienie wewnętrznego trawienia. Odbywa się ono przez odstawienie tzw. pokarmów budulcowych i wysokoenergetycznych. Trzeba zrezygnować całkowicie z białka, tłuszczów i szybkowchłanialnych węglowodanów. Dzięki temu organizm zaczyna trawić nadmiar tkanki tłuszczowej, pozbywa się schorowanych i zniszczonych komórek. To właśnie w nich znajdują się toksyny i metale ciężkie, które destrukcyjnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. 

 

 

Pierwszy
etap diety warzywno-owocowej dr Dąbrowskiej powinien trwać 10 nawet do 40 dni. Zalecana dawka kalorii każdego dnia to tylko 600, którą dostarcza się jedząc niskoskorbiowe warzywa jak marchew, buraki, rzodkiew, kalafior, brokuły, ogórki, pomidory czy paprykę. Trzeba też obok warzyw jest niskocukrowe owoce jak jabłka, grejpfruty czy jagody. Warzywa powinno się jeść surowe najlepiej w formie soków, surówek czy sałatek. Nie wolno zapominać o wypiciu 2-3 litrów płynów – wody, koktajli warzywno-owocowych, herbat ziołowych, soków.

 

Muszę przyznać, że pierwszy raz stosowałam dietę dr Dąbrowskiej. Dużo o niej czytałam, kilka osób z mojego otoczenia bardzo zachwalało kurację, która wielu z nich przyniosła ogromne korzyści. Mieli rację, warto! Trzeba jednak pamiętać, że pierwszy etap, szczególnie dla miłośników kawy (a ja przecież uwielbiam pyszną kawę o poranku lub do ukochanej książki) jest ciężki. Warunkiem koniecznym, aby oczyścić organizm jest całkowite odstawienie kawy. Ja totalny freak kawowy miałam z tym problem. Wciąż chciałam sięgać po filiżankę ukochanego napoju. Ćwiczyłam jednak silną wolnę i się udało 🙂 Jednak odstawienie kawy i głodówka już pierwszego dnia podziałały na mnie negatywnie. Zaczęła boleć mnie głowa. Ból był nie do zniesienia. Przez to stałam się trochę nieznośna 😉 i osłabiona. Tak było do trzeciego dnia kuracji, kiedy mój organizm w szybki sposób przygotował się do dalszej diety, a ja powoli zaczęłam odczuwać przypływ energii. 

 Po upływie dwóch tygodni, czyli na koniec mojego etapu oczyszczania wyraźnie poczułam, że mój organizm funkcjonuje lepiej. Nie odczuwałam zmęczenia, lepiej spałam, chętniej wstawałam i o wiele szybciej wykonywałam codzienne zajęcia. Musicie pamiętać, że pomimo tego, że dziennie spożywałam tylko 600 kalorii, nie zrezygnowałam z wizyt na siłowni. Nadal ćwiczyłam, dawałam sobie wycisk dla uzyskania jeszcze lepszego efektu i to się opłaciło! Po tym czasie mogłam przejść do drugiego etapu kuracji. Mogłam zmienić nawyki żywieniowe, które w ciągu etapu pierwszego tak silnie zakorzeniły się one w moim codziennym życiu, że przestała je traktować jako przymus. Przeciwnie, stały się wielką przyjemnością. Po okresie oczyszczania mogłam wprowadzić nowe produkty jak kasze, ziarna czy orzechy, które wzbogaciły moje codzienne posiłki i dodały jeszcze więcej pozytywnej energii. Rewelacja!
Przez cały okres kuracji korzystałam z cateringu dietetycznego dostosowanego do diety dr Dąbrowskiej. Pomógł mi on przetrwać najgorsze chwile, również zwątpienia. Dzięki posiłkom dostarczanym w pudełkach, miałam wszystkie składniki, które były potrzebne do oczyszczenia i zachowania postu warzywno-owocowego. Bez nich pewnie skusiłabym się na niedozwolone składniki 😉 Dziękuję Juicy Jar, że dałam radę! Bez Was nie byłoby to możliwe!
Największe korzyści zdrowotne, zdaniem dr Dąbrowskiej, odniosą osoby:

 • o osłabionej odporności, a w rezultacie często łapiące infekcje
  bakteryjne, wirusowe, grzybicze, cierpiące na alergię, astmę,
  nietolerancje pokarmowe, migrenę, bóle mięśniowe, zapalenie wątroby,
  zespół suchego oka, trądzik, choroby autoimmunologiczne, np. gościec, chorobę Hashimoto, łuszczycę;
 • ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak m.in.: zaburzenia
  pamięci, różne rodzaje nerwicy, pobudzenie, choroba Parkinsona,
  stwardnienie rozsiane, padaczka, udary niedokrwienne mózgu;
 • z problemami natury hormonalnej, np. cierpiące na zaburzenia miesiączkowania, dolegliwości związane z menopauzą, niedoczynność i guzki tarczycy, nadmiar estrogenów czy prolaktyny, torbiele jajników, mięśniaki macicy;
 • z tzw. zespołem metabolicznym X, który dotyczy pacjentów
  z otyłością, nadciśnieniem, obrzękami, cukrzycą typu 2 (jeśli wymaga
  podawania insuliny, to tylko w szpitalu), chorobą wieńcową, zakrzepicą.

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/odchudzajace/dieta-dabrowskiej-zasady-efekty-diety-warzywno-owocowej-dr-dabrowskiej_41939.html

Love Ewa 🙂
_________________________________

 Dr Dąbrowska’s diet is a great way to cleanse the body, get rid of unwanted toxins and restore internal balance. Although you may feel worse from the post office, after a few days you will feel a surge of positive energy!

Dr Dąbrowska’s diet is a two-stage weight loss program. This is a healing low-calorie post that gives stunning results just a few days after its start. Like any diet is a time of sacrifice, sometimes worse humor and weakness. What counts, however, is the effect and purpose – cleansing orgaznimu and restoring inner harmony!
Dr Dąbrowska’s diet is a cure based on fruits and vegetables. It is based on two stages. The
first of these is a therapeutic hunger strike, which can last from a
few to several days – after a few days I started to feel the effects of
hunger strike :). The second stage is a diet based on low-processed products, vegetables, fruits and herbs.
The first stage of Dr. Dąbrowska’s diet is to cleanse and strengthen the body’s proper functioning. The purpose of fasting, which at this stage is recommended by the creator of the diet, is to initiate internal digestion. It takes place by discontinuing the so-called building and high-energy foods. You have to give up completely from protein, fats and quick-absorbing carbohydrates. Thanks to this, the body begins to digest excess fatty tissue, gets rid of sick and damaged cells. It is in them that there are toxins and heavy metals that destructively affect the proper functioning of our body. The first stage of the vegetable and fruit diet of dr Dąbrowska should last even up to 40 days. The
recommended dose of calories every day is only 600, which is provided
by eating low-scale vegetables like carrots, beets, radishes,
cauliflower, broccoli, cucumbers, tomatoes and peppers. You also need low-sugar fruits like apples, grapefruit or blueberries next to vegetables. Vegetables should be eaten raw preferably in the form of juices, salads or salads. Do not forget to drink 2-3 liters of liquids – water, vegetable and fruit cocktails, herbal teas, juices.

I must admit that for the first time I used the diet of dr Dąbrowska. I
have read a lot about it, a few people from my surroundings highly
praised the treatment, which many of them brought great benefits. They were right, it’s worth it! However,
one must remember that the first stage, especially for coffee lovers
(and I love delicious coffee in the morning or a beloved book) is
difficult. A necessary condition to cleanse the body is to completely discontinue the coffee. I had a total coffee freak problem with it. I still wanted to reach for a cup of my beloved drink. However,
I practiced strong free and succeeded 🙂 However, leaving the coffee
and fasting on the very first day had a negative effect on me. My head started to ache. The pain was unbearable. Because of that I became a bit unbearable;) and weakened. That was until the third day of the treatment, when my body quickly
prepared for further diet, and I slowly began to feel a surge of energy.

After two weeks, i.e. at the end of my cleansing phase, I clearly felt that my body was functioning better. I did not feel tired, I slept better, I was more willing to get up and I did my daily activities much more quickly. You must remember that despite the fact that I consumed only 600 calories a day, I did not give up visits to the gym. I still practiced, I gave myself a squeeze to get an even better effect and it paid off! After this time I could go to the second stage of the treatment. I
could change my eating habits, which during the first stage were so
deeply rooted in my everyday life that I stopped treating them as
coercion. On the contrary, they have become a great pleasure. After
the period of purification, I could introduce new products like cereal,
grains or nuts, which enriched my daily meals and added even more
positive energy. Revelation!

Throughout the course of the treatment, I used diet catering tailored to the diet of Dr. Dąbrowska. It helped me to survive the worst moments, including doubts. Thanks
to the meals delivered in boxes, I had all the ingredients that were
needed to clean and preserve the vegetable and fruit fast. Without them, I would probably be tempted by unacceptable ingredients;) Thank you Juicy Jar that I gave advice! Without you it would not be possible!
Love Ewa 🙂