fbpx

WŁOSY – CZAS NA REWOLUCYJNĄ REGENERACJĘ!

 Piękna stylizacja, świetnie dobrany makijaż oraz zadbane włosy to wizytówka każdej z nas. W pielęgnacji i dbaniu o swoje ciało nie możemy zapominać o włosach. One przede wszystkim wymagają szczególnej uwagi i zastosowania dobrych kosmetyków, które pozwolą zachować ich blask na długie lata.

Zima to najgorszy czas dla skóry. Mróz, wiatr, suche powietrze w domu czy w pracy wpływa niekorzystnie nie tylko na naszą skórę i włosy. Skóra staje się szorstka, przesuszona i traci swoją jędrność. Włosy natomiast tracą blask, elektryzują się i nie są podatne na układanie. Znacie to? Ja doskonale! W mojej pracy świetny wygląd to podstawa. Dlatego staram się szczególnie pielęgnować skórę i wiele czasu poświęcam swoim włosom. Co więcej, wiosna już za oknem. W końcu będzie można ubrać lekkie i zwiewne sukienki, ukochane szpilki, związać włosy gumką i wyjść odetchnąć świeżym, wiosennym powietrzem. Ja już nie mogę się doczekać!
Kilka dobrych tygodni temu na dobre rozpoczęłam przygotowania do wiosny. W mojej szafie goszczą już zielone dodatki, a na stole tulipany.  Jednak wciąż czułam, że coś jest nie tak. Postawiłam więc na pielęgnacje i skupiłam się też na włosach, które są słabe, bez blasku i się nie układają. Szukając najlepszych produktów odkryłam kosmetyki na bazie olejku arganowego i się po prostu zakochałam!
Morocanoil to seria kosmetyków do pielęgnacji włosów, w których składzie znajduje się olejek arganowy – jeden z najbardziej cenionych olejków na świecie. Jest on produkowany z owoców arganii żelaznej i często nazywa się go „płynnym złotem Maroka”. W jej skład wchodzi olejek, nawilżający krem do układania włosów, szampon i odżywka, esencja regenerująca i nabłyszczacz. Morocanoil to kompleksowa ochrona i regeneracja dla suchych i zniszczonych przez zimę włosów, która świetnie działa! Sprawdziłam 🙂

 

Moje włosy poddaje często długim i wyczerpującym zabiegom. Mam tu na myśli suszenie, zmianę koloru, układanie, prostowanie. Wszystko to wpływa na nie bardzo niekorzystnie. Poza tym niskie temperatury, suche powietrze sprawiły, że straciły one swój blask, stały się osłabione i mniej podatne na układanie. Dlatego postawiłam między innymi na olejek z kuracji Morocanoil. Zawiera on obok olejku arganowego, kwasy nasycone, antyoksydanty i witaminę E, które  znacznie ułatwiają rozczesywanie i układanie włosów, zapobiega i puszczeniu, przywraca blask i elastyczność. Jego użycie jest bardzo proste. W wilgotne końce włosów i na całej ich długości należy wmasować 1 do 3 porcji kuracji. Można też zastosować olejek na suche włosy. Wystarczy wtedy 2-3 pompki produktu nanieść na suche włosy i następnie wmasować. Prawda, że to bardzo proste? 🙂
Często prowadzę zajęcia o fit odżywianiu, uczestniczę w inspirujących warsztatach i eventach. Zawsze staram się wyglądać świetnie, a moje włosy potrzebują efektu WOW. Do tego jest niezbędny jest nabłyszczać i wybrałam ten z serii Morocanoil. Jest oto delikatna mgiełka Glimmer Shine, która przyciąga i odbija promienie światła. Poza tym odświeża jaskrawość koloru włosów i tworzy zewnętrzną barierę ochronną przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Zapobiega puszeniu się włosów, nadaje im świetlisty połysk, podkreśla kolor moich pasemek. Nabłyszczacz wystarczy rozpylić na włosy w odległości 20-25 cm i pozwolić aby mgiełka na nich osiadła i super efekt gotowy! Pamiętaj, aby nie stosować nabłyszczacza w bliskiej odległości bo włosy będą wtedy tłuste.
Dziewczyny, nie zapominajcie o swoich włosach. Pamiętajcie, świetna pielęgnacja sprawdzonymi i dobrymi kosmetykami sprawi, że będą one wyglądać zawsze zdrowo i świeżo. Włosy są naszą wizytówką na całe życie, dlatego dbajcie o nie, poświęcajcie im przynajmniej godzinę kilka razy w tygodniu, a będziecie czuć się piękne!
Love Ewa 🙂
______________________________

Beautiful styling, well-chosen make-up and well-groomed hair are the visiting cards of each of us. In the care and care of your body, we can not forget about the hair. They primarily require special attention and the use of good cosmetics that will keep their shine for many years.

 Winter is the worst time for the skin. Frost, wind, dry air at home or at work adversely affect our skin and hair. The skin becomes rough, dry and loses its firmness. Hair, on the other hand, they lose their shine, they become static and they are not susceptible to laying. Do you know it? I’m perfect! In my work, a great look is essential. That’s why I try to take special care of my skin and devote a lot of time to my hair. What’s more, spring already outside the window. In
the end you will be able to dress light and airy dresses, beloved high
heels, tie your hair with an elastic band and go out to breathe the
fresh spring air. I can not wait any longer!A few good weeks ago I started preparing for spring for good. In my wardrobe there are green additions and tulips on the table. However, I still felt something was wrong. So I put on care and I focused also on hair that is weak, without glare and does not form. Searching for the best products I discovered cosmetics based on argan oil and I just fell in love!

Morocanoil is a series of cosmetics for hair care, which contains argan oil – one of the most valued oils in the world. It is produced from the fruits of argania iron and is often called „liquid gold of Morocco.” It includes oil, moisturizing hair styling cream, shampoo and conditioner, regenerating essence and rinse aid. Morocanoil is a comprehensive protection and regeneration for dry and damaged winter hair, which works great! I checked 🙂
My hair often undergoes long and exhausting treatments. I mean drying, changing colors, arranging, straightening. All this affects them very unfavorably. In addition, low temperatures, dry air caused that they lost their glow, became weakened and less susceptible to laying. That’s why I put, among other things, on the oil from the Morocanoil treatment. It
contains beside argan oil, saturated acids, antioxidants and vitamin E,
which greatly facilitate combing and styling, prevents and release,
restores glow and elasticity. Its use is very simple. Put 1 to 3 portions of treatment into the moist ends of the hair and over the entire length of the hair. You can also apply oil for dry hair. It is enough to apply 2-3 product pumps to dry hair and then massage it. True, it is very simple? :)I often run classes on fit nutrition, participate in inspiring workshops and events. I always try to look great, and my hair needs a WOW effect. For this it is necessary to shine and choose the one from the Morocanoil series. This is the delicate mist of Glimmer Shine that attracts and reflects rays of light. In
addition, it refreshes the brightness of hair color and creates an
external protective barrier against adverse external factors. It prevents hair from getting frizzy, gives them a luminous shine, highlights the color of my highlights. Use the rinse aid to spray on hair at a distance of 20-25 cm and let the mist settle on them and a great effect is ready! Remember not to use the polish in close proximity because your hair will be greasy.
 Girls, don’t forget about your hair. Remember, great care with proven and good cosmetics will make them look healthy and fresh. Hair
is our showcase for a lifetime, so take care of it, sacrifice it at
least an hour several times a week and you will feel beautiful!
Love Ewa 🙂