fbpx

RELAKS – KAŻDY POTRZEBUJE NAŁADOWAĆ BATERIE

Relaks jest potrzebny każdemu z nas. To czas tylko dla nas, na odpoczynek, naładowanie baterii. Relaksować się nie jest jednak tak łatwo. Trzeba się tego nauczyć. Ta wiedza będzie pomocna, aby zyskać dystans do otoczenia i samej siebie. Wtedy wypoczywać można w każdym miejscu i kiedy tylko chcesz.

Na relaks zasługuje każdy z nas. Jest on wpisany w rytm naszego życia. Musimy zdać sobie sprawę, że jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Ten czas trzeba wykorzystywać do maksimum. Dla wielu z nas nie jest to jednak proste. Po prostu nie potrafimy się relaksować. Pomimo, że wyjeżdżamy spoglądamy na telefon, maila. Znacie to? Właśnie… Ja wciąż uczę się odpoczywać, a nauka ta wierzcie mi jest trudna!

Cały czas szukam miejsca dla siebie. Miejsca, w którym mogłabym się zaszyć od czasu do czasu i odpocząć, naładować baterie. Jednym z nich jest Columna Medica w Łasku. Urzekła mnie w tym miejscu cisza, przyroda, cudowne położenie, pyszna i inspirująca kucha, ale przede wszystkim i co uwielbiam najbardziej – strefa ćwiczeń i relaksu zarazem.Strefa relaksu to miejsce, w którym możliwe jest naładowanie baterii. Dla mnie niezwykle ważna jest też strefa komfortu, czyli zachowanie pewnych standardów pozwalających na pełne odprężenie. Mam tu na myśli spokojne barwy pomieszczeń, wpadające światło dzienne przez okna, a także dostęp do niezbędnych narzędzi. To znalazłam w Columna Medica!

Cudowny basen pozwolił mi na spokojny relaks w wodzie. Uwielbiam pływać. Jak wiecie woda świetne kształtuje sylwetkę, dlatego jak tylko to możliwe korzystam z przynajmniej półgodzinnej okazji do popływania. Na dobrze doposażonej siłowni na spokojnie mogłam poćwiczyć i spalić zbędne kalorie. Na każdym wyjeździe staram się przynajmniej pół godziny poświęcić na wykonanie ćwiczeń an dostępnych przyrządach. Tym razem nie mogło być inaczej 🙂

Dopełnieniem relaksu jest kuchnia. Uwielbiam smakować dania. Doświadczenie kucharz, połączenia smaków, zastosowane produkty czasem w zaskakujących połączeniach to dla mnie inspiracja. Sama bardzo lubię eksperymentować w kuchni. Z każdej podróży staram się przywieźć doświadczenia kulinarne. Tym razem było podobnie. Długo nie zapomnę smaku witaminowej bomby owoców, którą mogłam zjeść siedząc w szlafroku i w promieniach słońca obserwować przyrodę. Dla mnie to kwintesencja relaksu. Naprawdę poczułam, że odpoczywam i odzyskuję siły do działania w kolejnych tygodniach.

Z całego serca życzę Wam podobnych chwil relaksu. Odpoczywajcie, ładujcie baterie i odwiedzajcie piękne miejsca. Zróbcie to dla siebie!

Love Ewa 🙂

coat HM x Erdem, top Uterque, boots Iro, bag Balenciaga

 

__________________________________________

Relaxation is needed for each of us. It’s time only for us, to rest, to charge the battery. Relaxing, however, is not so easy. You have to learn it. This knowledge will be helpful to gain a distance to the environment and yourself. Then you can rest anywhere and whenever you want.

 Each of us deserves to relax. It’s inscribed in the rhythm of our lives. We must realize that there is time for work and time to rest. This time must be used to the maximum. For many of us it is not easy. We simply can not relax. Although we are leaving, we look at the phone and e-mail. Do you know it? Exactly… I’m still learning to rest, and believe me, this science is difficult!
I’m always looking for a place for myself. A place where I could stitch off from time to time and rest, recharge my batteries. One of them is Columna Medica in Łask. I was charmed by the silence, nature, wonderful location, delicious
and inspiring cuisine, but above all, and what I love the most – the
exercise and relaxation zone at the same time.A relaxation zone is a place where it is possible to charge the battery. For me, the comfort zone is extremely important, ie maintaining certain standards allowing for full relaxation. I am thinking of the peaceful colors of the rooms, shining through the windows, as well as access to the necessary tools. I found it in Columna Medica!A wonderful swimming pool allowed me to relax in the water. I love swimming. As you know, great water shapes the figure, so as soon as possible I use at least half an hour of swimming. I could practice and burn unnecessary calories at a well-equipped gym. At each trip, I try to spend at least half an hour to do exercises on the available instruments. This time it could not be otherwise :)Food is complemented with relaxation. I love to taste dishes. The
experience of the chef, the combination of flavors, the products used
sometimes in surprising combinations is an inspiration for me. I like to experiment in the kitchen myself. I try to bring culinary experiences from every trip. This time it was similar. For
a long time, I will not forget the taste of a fruit bomb that I could
eat while sitting in a bathrobe and watch nature in the sunshine. For me, this is the quintessence of relaxation. I really felt that I was resting and regaining strength in the coming weeks.I wish you all the same moments of relaxation with all my heart. Rest, recharge your batteries and visit beautiful places. Do it for yourself!

Love Ewa 🙂