fbpx

PŁYWANIE GWARANTUJE PIĘKNĄ SYLWETKĘ

 

Pływanie to świetny relaks, ale też sposób na idealną sylwetkę. Podczas wysiłku w wodzie uruchamiamy wszystkie nasze mięśni, aktywna jest każda partia naszego ciała. Zrzucamy zbędne kilogramy łącząc przyjemne z pożytecznym!

Pływanie jest treningiem aerobowym. Podczas treningu mięśnie otrzymują dużą dawkę tlenu, który jest niezbędny do spalenia zapasów energii. Pływanie odciąża też kręgosłup, angażuje do pracy wszystkie mięśni i przede wszystkim modeluje sylwetkę. Jako body freak traktuję pływanie jako formę treningu, podczas którego łączę pracę nad swoim ciałem z przyjemnością pływania. Po prostu kocham wodę!

 Nie każdy z nad umie świetnie pływać. Przyznam się, że ja też na początku nie byłam super pływaczką, ale po kilku lekcjach z instruktorem udało mi się opanować podstawowe ruchy w wodzie. Teraz jest już na prawdę dobrze 🙂 Pływam kiedy tylko mogę. Każdy ruch w wodze jest sposobem na modelowanie sylwetki, ale też pomaga w walce ze zbędnym tłuszczykiem. Trzeba jednak pamiętać, że dopiero po 20 minutach wysiłku w wodzie zaczynamy spalać zbędne kalorie. Trening w wodzie powinien więc trwać przynajmniej 45 minut. Ja zazwyczaj spędzam na basenie godzinę lub półtorej. Dlaczego? Po intensywnym pływaniu zawsze się relaksuję, albo jacuzzi, albo sauna. Polecam oba rozwiązania 🙂
Jak w każdym treningu tak i w pływaniu należy być systematycznym. Jeśli będziesz pływać nawet 30 minut dwa lub trzy razy w tygodniu to pierwsze efekty twojej pracy będą widoczne już po miesiącu. Na początku może być ci trudno przepłynąć więcej niż 3-4 długości baseny – wiem co mówię :), ale po kilku wizytach na basenie będzie coraz lepiej. W końcu 10 długości basenu nie będzie dla Ciebie problemem!
Idąc na basen pamiętaj jednak o kilku zasadach:
 • nie wchodź do wody zaraz po jedzeniu
 • nie pływaj na czczo
 • weź se sobą klapki – chronią one twoje stopy przed poślizgnięciem i przed grzybicą stóp
 • po basenie umyj całe ciało mydłem, a włosy szamponem, aby zmyć chlor
 • wetrzyj w ciało balsam nawilżający ponieważ po basenie skóra jest sucha i naprężona
 • w trakcie miesiączki zrezygnuj z aktywności w wodzie.
______________________________________

Swimming is a great relaxation, but also a method to receive a perfect figure. During the effort in the water, we run all our muscles, every part of our body is active. We throw away unnecessary kilograms combining pleasant with useful!

 Swimming is an aerobic training. During training, the muscles receive a large dose of oxygen, which is necessary to burn energy reserves. Swimming also relieves the spine, engages all muscles to work and, above all, shapes the figure. As a body freak, I treat swimming as a form of training, during which I combine work on my body with the pleasure of swimming. I just love water!
Not everyone over can swim well. I
must admit that at the beginning I wasn’t a super swimmer, but after a
few lessons with an instructor I managed to master the basic movements
in the water. Now it’s really good 🙂 I swim whenever I can. Every move in the reins is a way to shape the figure, but also helps in the fight against unnecessary fat. It should be remembered, however, that only after 20 minutes of effort in the water we begin to burn unnecessary calories. Training in water should therefore last at least 45 minutes. I usually spend an hour or one and a half at the pool. Why? After intense swimming, I always relax, either in the jacuzzi or in the sauna. I recommend both solutions 🙂
 As in any training, swimming should be systematic. If you swim up to 30 minutes two or three times a week, the first effects of your work will be visible after a month. At
the beginning it may be difficult for you to swim more than 3-4 lengths
of pools – I know what I say :), but after a few visits the pool will
get better and better. At the end of the 10th pool length will not be a problem for you!
When you go to the pool remember a few rules:
 • do not enter the water immediately after eating
 • do not swim on an empty stomach
 • take your slippers – they protect your feet against slipping and against foot mycosis
 • after the pool, wash your whole body with soap and your hair with shampoo to wash away chlorine
 • rub the body moisturizing lotion because after the pool the skin is dry and taut
 • during menstruation, give up activity in the water.
Love Ewa 🙂