fbpx

PIĘKNO W KAŻDYM CALU – MÓJ DZIEŃ KOBIET!

Mówi się, że piękno wypływa z naszego wnętrza. Ale czy tylko na tym wątku mamy się zatrzymać? Piękno w każdym calu to dla mnie dbałość o siebie od wewnątrz na zewnątrz. Zobaczcie co mam na myśli i jak ja spędzam mój Dzień Kobiet!

Uważam, że mamy prawo i jesteśmy warte tego, by być piękne! Od kiedy zaczęłam się interesować zdrowym stylem życia zmieniłam swój świat. Dbałość o wnętrze, dietę, ciało oraz skórę stało się moim priorytetem, pasją i pracą. I nie chodzi tylko o mnie samą, chodzi też o Was! Moje doświadczenia przelewam na bloga i od jutra już na YOUTUBEChcę Was zmotywować oraz zachęcić do wprowadzenia zmian w życiu. Te zmiany dotyczą kilku sfer.
Dziś chciałam Wam opowiedzieć o mojej pielęgnacji i najlepszym prezencie jaki można sobie sprawić na Dzień Kobiet.
Czyli o rewelacyjnym zabiegu w klinice Dr. Beaty Dethloff !

Bądźcie piękne!

Mój stosunek do zabiegów kosmetycznych, które kiedyś wyśmiewałam zmienił się wraz ze zmianą myślenia o sobie jako o CAŁOŚCI. Nie można przecież rozdzielić umysłu od ciała, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Dbanie o ciało to nie tylko dbanie o dietę i ruch, ale również odpowiednia regeneracja, odpoczynek, wyciszenie. Ciało to też skóra, o której często zapominamy. Dlatego nie podoba mi się, gdy ludzie śmieją się z osób korzystających z zabiegów medycyny estetycznej. Takie zabiegi nadal postrzegane są jako fanaberia i niepotrzebnie wydawana kasa. Oceniamy je też przez pryzmat osób, które na własne życzenie skrzywdziły siebie samych, powiększając sobie usta do niebotycznych rozmiarów, pompując sobie policzki, poprawiając nosy i naciągając skórę. Pamiętajmy jednak, że nie na tym polega medycyna estetyczna. Zabiegi proponowane w gabinetach, czy klinikach urody mają nam pomóc utrzymać skórę w dobrej kondycji i poprawić jej jakość, zniwelować np. brzydkie przebarwienia, pomóc przy chorobach, czy nawilżyć ją od środka. Jutro jest nasz dzień – Dzień Kobiet, dlatego podarujmy sobie czas dla siebie. Pamiętajmy, że ze wszystkiego można korzystać tylko rozsądnie!

Moje ulubione zabiegi medycyny estetycznej na Dzień Kobiet.

Jednym z zabiegów, z których bardzo lubię jest SonoQueen. Precyzyjna wiązka ultradźwięków HIFU pozwala na zredukowanie kurzych łapek, czy problemu opadających powiek w sposób bezbolesny i bezinwazyjny. Ultradźwięki stymulują i regenerują zwiotczałe włókna kolagenowe, a tym samym poprawiają owal i kontur twarzy, spłycają fałdy nosowo-wargowe, unoszą brwi oraz powieki górne, niwelują zmarszczki oraz zagęszczają skórą i modelują ciało.
Technologia ma za zadanie perfekcyjne skupić
falę ultradźwiękową o podwyższonej energii na niewielkim, punktowym obszarze.
Efekty widać po 2 –
3 miesiącach.Uczucie jest jakby ktoś
szył skórę, ale bezboleśnie, więc nie bójcie się kochane!  Po 3-4 przejściu w tym samym miejscu można czuć lekki dyskomfort. Zabieg jest rewelacyjny, a efekty niesamowite!
Jak tylko będę mogła to powtarzam go jeszcze raz!
Czy uspokoiłam Was troszkę i namówiłam na korzystanie z medycyny estetycznej? Ja chcę być zdrowa i piękna, nie będę tego ukrywać. Dlatego dbam o siebie w każdym calu!
Bądźcie piękne dziewczyny i wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet!
Love, Ewa
Klinka medycyny estetycznej Dr. Beata Dethloff
Dress Zara , Bag Chloe, Boots Badura, Earrings More, Neckless, rings, bracelet Jasmina Jovy
––––––––––––––––––––––––––––––––––

It is said that beauty flows from our interior. But should we stop only on this thread? Beauty in every inch is for me to care for myself from inside to outside. Look what I mean and how I spend my Women’s Day!

I  think we have the right and we are worth to be beautiful! Since I started to be interested in a healthy lifestyle, I have changed my world. To care for myself, the diet, body and skin has become my priority, passion and work. And it’s not just about myself, it’s also about you! I transfer my experience to the blog and from tomorrow to my YOUTUBE. I want to motivate you and encourage you to make changes in your life. These changes affect several areas.
Today I wanted to tell you about my care and the best gift you can get for a Women’s Day.
So the sensational treatment at the beauty clinic of Dr. Beaty Dethloff!

Be beautiful!

My attitude to cosmetic treatments that I once poked at has changed with the change of thinking about myself as a whole. One can not separate the mind from the body, because everything is interrelated. Caring for the body is not only taking care of diet and movement, but also proper regeneration, rest, and tranquility. The body is also the skin that we often forget about. That’s why I do not like it when people laugh at people using aesthetic medicine treatments. Such treatments are still perceived as a whim and unnecessarily spent money. We also assess them through the prism of people who, at their own request, have harmed themselves, enlarging their mouths to an exorbitant size, pumping their cheeks, correcting their noses and stretching their skin. Remember, however, that this is not the aesthetic medicine. Treatments offered in beauty surgeries or beauty clinics are to help us keep the skin in good condition and improve its quality, overcome for example unsightly discolorations, help with diseases, or moisten it from the inside. Tomorrow is our day – Women’s Day, so let’s give time to ourselves. Remember that everything can be used just sensibly!

My favorite treatments of aesthetic medicine for Women’s Day.

One of the treatments I really like is SonoQueen.
Precise HIFU ultrasound beam allows to reduce crow’s feet or the problem of falling eyelids in a painless and non-invasive way.
  Ultrasounds stimulate and regenerate the flabby collagen fibers, thus improving the oval and contour of the face, shallow nasolabial folds, raising eyebrows and upper eyelids, eliminating wrinkles and thickening the skin and modeling the body.
The effects can be seen after 2 – 3 months.
The feeling is like someone sewn the skin, but painlessly, so do not be afraid of being loved! After 3-4 days in the same place, you may feel slight discomfort.
The treatment is sensational and the effects are amazing! As soon as I can, I repeat it again!
Did I reassure you a little talking about the use of aesthetic medicine? I want to be healthy and beautiful, I will not hide it. That’s why I take care of myself in every way!
Be beautiful girls and all the best on Women’s Day!
Love, Ewa
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
ALA
ALA
5 lat temu

Ewuniu! Dziękuję Ci bardzo za polecenie kliniki doktor Beaty Dethloff. Od dłuższego czasu zmagałam się z problemem owłosienia moich pach. Próbowałam różnych "sztuczek". Jednak sztuczna z epilacją laserową była najlepsza. Głównie z tego względu, że już nie mam na głowie ciągłego golenia włosów pod pachami, a jest to – przyznaj proszę – bardzo uciążliwe zajęcie. Dlatego po kilku zabiegach problem zniknął! Zostałam chyba obsłużona lepiej, niż Pani ponieważ dostałam duży rabat na kolejne zabiegi. Odnośnie samego zabiegu, nic mnie nie bolało, czułam się komfortowo podczas zabiegów, a po nich nie było żadnych krostek, ani przebarwień – tego się obawiałam. Pozdrawiam Cię jeszcze raz cieplutko. Buziak.