fbpx

CZYSTE CIAŁO, CZYSTY UMYSŁ

 

Czyste ciało i czysty umysł to właśnie pod tym hasłem kryje się największa tajemnica sukcesu. Tylko dzięki harmonii w środku, poznaniu wszystkich swoich potrzeb i wsłuchaniu się w swoje „ja” możemy osiągnąć zamierzone cele. Dlatego skupiajmy na sobie jak najwięcej uwagi, a na pewno poczujemy spełnienie.

O ciało i umysł trzeba dbać. To nie tylko dieta bogata w witaminy, nie tylko ćwiczenia, ale skupienie się na swoim organizmie, wyciszenie i wsłuchanie się w siebie jest naszym obowiązkiem.Tylko funkcjonowanie w harmonii z samym sobą sprawi, że osiągniemy wszystkie zamierzone cele, będziemy czuć się dobrze w swoim ciele i bez problemu powiemy o sobie, że jesteśmy kobietami spełnionymi.Ja od wielu już miesięcy staram się wsłuchać w swój organizm. Uważnie obserwuje reakcje na różne sytuacje życiowe i przede wszystkim dbam o siebie nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Pomaga mi w tym joga. To ona pozwala mi wyciszyć się po ciężkim dniu pracy. Poświęcam jej przynajmniej godzinę dziennie. To czas tylko dla mnie. Wyciszam się, oddycham spokojnie, wykonuję asany, które oczyszczają mój umysł ze wszystkim problemów. Dzięki jodze osoby nerwowe i zestresowane mogą się uspokoić i wyciszyć. Osoby cierpiące na depresję lub apatyczne z kolei otrzymują niesamowity zastrzyk energii.

Polecam wam szczególnie na początek kilka podstawowych asan, które bez problemu wykonasz sama w domu. Gwarantuje, że po kilku ćwiczeniach poczujesz się wyciszona, a pozytywna energia będzie przepływać w ciele bez kolizji. Zacznij od takich asan jak:

 • tasadana – pozycja do góry
 • adha mukha – pies głową w dół
 • svastikasana – siad skrzyżny ze skrętami
 • ustrasana – pozycja wielbłąda

 

Podstawowe asany polecane osobom początkującym to:

 • tadasana (pozycja do góry),
 • adha mukha (pies z głową w dół),
 • svastikasana (siad skrzyżny ze skrętami),
 • chatushpadasana (pół mostka),
 • ustrasana (pozycja wielbłąda),
 • savasana (pozycja nieboszczyka).

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/zajecia-i-treningi/joga-dla-poczatkujacych-podstawowe-asany-wideo_42741.html

Podstawowe asany polecane osobom początkującym to:

 • tadasana (pozycja do góry),
 • adha mukha (pies z głową w dół),
 • svastikasana (siad skrzyżny ze skrętami),
 • chatushpadasana (pół mostka),
 • ustrasana (pozycja wielbłąda),
 • savasana (pozycja nieboszczyka).

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/zajecia-i-treningi/joga-dla-poczatkujacych-podstawowe-asany-wideo_42741.html

Podstawowe asany polecane osobom początkującym to:

 • tadasana (pozycja do góry),
 • adha mukha (pies z głową w dół),
 • svastikasana (siad skrzyżny ze skrętami),
 • chatushpadasana (pół mostka),
 • ustrasana (pozycja wielbłąda),
 • savasana (pozycja nieboszczyka).

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/zajecia-i-treningi/joga-dla-poczatkujacych-podstawowe-asany-wideo_42741.html

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/zajecia-i-treningi/joga-dla-poczatkujacych-podstawowe-asany-wideo_42741.html

 

Ciało i umysł dla dobrego funkcjonowania potrzebują też zrównoważonej diety, która pozwoli nam dobrze i zdrowo funkcjonować. Diety oczyszczające przyczyniają się do oczyszczenia organizmu ze zbędnych toksyn co nie pozostaje bez wpływu na dobre samopoczucie. Ważną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu pełnią też warzywa i owoce. Ja uwielbiam wszelkie cytrusy, w tym pomarańcze i grejpfruty. Pomarańcze zawierają duże ilości błonnika. Czasem jadam je zostawiając trochę białych skórek ponieważ
znajdują się w nich flawonoidy. Te z kolei wzmacniają działanie witaminy C. Pomarańcze są też niskokaloryczne przez co nie wpływają na zwiększenie wagi więc z powodzeniem mogą być stosowane przez osoby na diecie. Grejpfruty z kolei są bogatym źródłem witaminy C, beta-karotenu przez co wzmacniają organizm. Zawiera on też liczne flawonidy. Znajdują się one w pestkach, skórce i białych błonkach. Mają one właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz antynowotworowe.
Codziennie rano staram się wypić świeżo wyciśnięty sok z cytrusów. Wzmacnia on mój organizm, wpływa na lepszą przemianę materii. Już po jednej szklance soku czuję przypływ powera i mam chęć zmierzyć się z codziennymi obowiązkami. Do przygotowania pysznego napoju wystarczy jedno pomarańcze, jeden grejpfrut, połowa cytryny i cukier trzcinowy. Cytrusy należy wycisnąć do szklanki, a jeśli napój jest zbyt kwaśny można dodać cukier. Jest to wielka dawka witamin i zastrzyk energii. Polecam!
ystępują
one przede wszystkim w skórce, pestkach oraz białej błonce grejpfruta.
Flawonoidy mają właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz
przeciwnowotworowe. Badania udowodniły, że grejpfruty mogą uchronić
przed nowotworami żołądka, jelit, prostaty, pęcherza moczowego oraz
szyjki macicy.http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/grejpfrut-wlasciwosci-lecznicze-i-odchudzajace-grejpfrutow_40003.html

ystępują
one przede wszystkim w skórce, pestkach oraz białej błonce grejpfruta.
Flawonoidy mają właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz
przeciwnowotworowe. Badania udowodniły, że grejpfruty mogą uchronić
przed nowotworami żołądka, jelit, prostaty, pęcherza moczowego oraz
szyjki macicy.http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/grejpfrut-wlasciwosci-lecznicze-i-odchudzajace-grejpfrutow_40003.html

Pamiętajcie, bądźcie dla siebie dobre. Dbajcie o siebie, o swoje wnętrze i ciało, a z pewnością osiągnięcie wszystkie zamierzone cele. Poczujcie wewnętrzny power i poczujcie się spełnione!

Love Ewa 🙂Zrelaksuj się, aby naładować baterie.

____________________________________

A clean body and a clean mind is the slogan of the greatest secret of success under this slogan. Only through harmony in the middle, getting to know all of your needs and listening to your „I” can achieve the intended goals. Therefore, let’s focus our attention on ourselves, and we will certainly feel fulfillment.

 You need to take care of your body and mind. It
is not only a diet rich in vitamins, not only exercises, but focusing
on your body, calm down and listening to yourself is our responsibility.
Only functioning in harmony with yourself will make that we achieve all
our goals, we will feel good in our body and without a problem we will say that we are women who are fulfilled.I have been listening to my body for many months. It carefully observes reactions to various life situations and, above all, I care for myself not only outside but also inside. Yoga helps me. It allows me to calm down after a hard day’s work. I devote it to her at least an hour a day. It’s only time for me. I calm down, breathe calmly, perform asanas that cleanse my mind with all problems. Thanks to yoga, nervous and stressed people can calm down and calm down. People suffering from depression or apathetic in turn receive an amazing boost of energy.
I recommend especially to you a few basic asanas, which you can do alone at home. It guarantees that after a few exercises you will feel silent and positive energy will flow in the body without collision. Start with such asanas as:
 •  tasadana – position up
 • adha mukha – the dog head down
 • svastikasana – cross-country skier with turns
 • ustrasana – the position of a camel
The body and mind for good functioning also need a balanced diet that will allow us to function well and healthy. Cleansing diets contribute to cleansing the body of unnecessary toxins, which affects well-being. Vegetable and fruit also play an important role in the proper functioning of the organism. I love all citruses, including oranges and grapefruit. Oranges contain large amounts of fiber. Sometimes I eat them leaving some white skins because they contain flavonoids. These,
in turn, enhance the effect of vitamin C. Oranges are also low in
calories, so they do not affect weight gain, so they can be successfully
used by people on a diet. Grapefruits, in turn, are a rich source of vitamin C, beta-carotene, which strengthens the body. It also contains numerous flavonids. They are found in seeds, skin and white membranes. They have antibacterial, antifungal and anti-cancer properties.Every morning I try to drink freshly squeezed citrus juice. It strengthens my body, affects better metabolism. Already after one glass of juice, I feel a flow of powera and I want to face my daily duties. One orange, one grapefruit, half a lemon and cane sugar are enough to prepare a delicious drink. Citrus should be squeezed into a glass, and if the drink is too sour you can add sugar. This is a great dose of vitamins and an injection of energy. I would recommend!Remember, be good to yourself. Take care of yourself, your interior and body, and certainly achieve all your goals. Feel the internal power and be satisfied!

Love Ewa 🙂