fbpx

ABT, CZYLI JAK ĆWICZYĆ, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE EFEKTY

Ćwiczenia ABT pomagają poprawić kondycję całego ciała, wpływają na zdrowie oraz poprawę sylwetki. Dla mnie są to jedne z bardziej wymagających ćwiczeń, ale efekty są wspaniałe!

Ćwiczenia fitness ABT, w dosłownym tłumaczeniu oznaczają ćwiczenia na: abdominal (brzuch), buttocks (pośladki), thighs (uda). Są one przeznaczone dla osób, które chcą wymodelować dolne partie ciała. Podczas ćwiczeń ABT skupiamy się na pracy z własnym ciężarem ciała, ale możemy wykorzystać też dodatkowe obciążenia. Bardzo ważna jest precyzja wykonywanych ćwiczeń, zastosowanie odpowiednich technik co pozwala na osiągnięcie optymalnych wyników pracy nad naszą sylwetką. W efekcie wykonywania ćwiczeń ABT uzyskujemy płaski brzuch, jędrne pośladki i smukłe uda. Podczas treningu spala się tkanka tłuszczowa, umacniają się mięśnie i co ważne redukuje się cellulit.
Wielką przewagą ćwiczeń ABT jest to, że można wykonywać je zarówno na zajęciach fitness jak też w domu. Sama często wieczorem, kiedy już skończę codzienną pracę, a nie mam ochoty biec na siłownię wykonuję kilka ćwiczeń w domu. Nie można sobie przecież odpuszczać 🙂 Rozkładam matę na podłodze, przed lustrem i po prostu skupiam się na ćwiczeniach. Wykonuję następującą sekwencję w 3 powtórzeniach:
  • 30 brzuszków – połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, głowę oprzyj na dłoniach. Unoś powoli głowę i tułów, a następnie powoli opuszczaj. Pamięta o precyzji tego ćwiczenia. Musisz poczuć jak pracują mięśnie brzucha.
  • 30 przysiadów – stań w lekkim rozkroku, wyprostuj ręce i unieść je na wysokość ramion. Wykonaj przysiad i wróć do pozycji stojącej. Dla wzmocnienia mięśni kończyn górnych podczas wykonywania przysiadów, używam hantli o wadze do 2 kilogramów.
  • 25 rowerków – połóż się na plecach. Ugięte nogi w kolanach pod kątem prostym unieś do góry i poruszaj nimi w powietrzu tak jakbyś jeździła na rowerze.
  • 15 wymachów – do tego ćwiczenia świetnie sprawdza się krzesło. Stań za nim, ręce połóż na oparcie. Wykonaj wymachy nóg raz na prawo raz na lewo. Po kilku powtórzeniach zmień nogę.

 

 

Love Ewa 🙂
_______________________________

ABT exercises help to improve the condition of the whole body, affect health and improve the figure. For me, these are some of the more demanding exercises, but the effects are great!

 ABT fitness exercises, in literal translation, mean exercises for: abdominal, buttocks, thighs. They are intended for people who want to shape the lower parts of the body. During ABT exercises, we focus on working with our own body weight, but we can also use additional loads. Very
important is the precision of the exercises, the use of appropriate
techniques that allows you to achieve optimal results of work on our
figure. As a result of doing ABT exercises, we get a flat stomach, firm buttocks and slender thighs. During training, fatty tissue burns, muscles get stronger and cellulite is reduced.
A great advantage of ABT exercises is that you can do them both in fitness classes and at home. Alone
often in the evening, when I finish my daily work, and I do not feel
like running to the gym, I do some exercises at home. You can not let go 🙂 I spread the mat on the floor, in front of the mirror and just focus on the exercises. I make the following sequence in three repetitions:
  • 30 crunches – lie on your back, bend your legs in your knees, rest your head on your hands. Slowly raise your head and torso, then slowly lower. He remembers the precision of this exercise. You must feel how your abdominal muscles work.
  • 30 sit-ups – stand in a slight stride, straighten your arms and raise them to shoulder height. Perform the squat and return to the standing position. To strengthen the muscles of the upper limbs while doing squats, I use a dumbbell weighing up to 2 kilos.
  • 25 bikes – lie on your back. Bend your legs in your knees at right angles and lift them up in the air as if you were riding a bicycle.
  • 15 swing – this chair works great for this exercise. Stand behind him, put your hands on the back. Perform leg deflections once to the right once to the left. After a few repetitions, change your leg.