fbpx

YOU MAKE ME CRAZY

Nie bez powodu wybrałam na dziś takiego posta. Lato w pełni, część z Was jest na wakacjach część jednak spędza ten czas w mieście.
Przed wyjazdem na wakacje udało mi się przygotować dla Was kilka fajnych choć zupełnie odmiennych stylizacji pokazujących nie tylko moje spojrzenie na modę, ale i na zdrowe życie!
„You make me crazy” – czyli napis na moim t-shircie dokładnie odzwierciedla moje nastawienie do zdrowego stylu życia i pięknego jedzenia. I tak!!! Zwariowałam na tym punkcie! Mój arbuz jest odzwierciedleniem piękna, które odnajduję w naturze i wykorzystuję później w mojej kuchni.
Piękno na talerzu = piękno na skórze.
Arbuz w 92 procentach składa się z wody (sok z arbuza idealny jest na lato), nie zawiera zbyt dużo witamin i minerałów, ale za to posiada wiele przeciwutleniaczy, które opóźniają procesy starzenia i hamują rozwój komórek nowotworowych. Zawiera cytrulinę czyli aminokwas, który wspomaga pracę serca. Arbuz jest świetny dla sportowców, bo regeneruje mięśnie oraz działa jak VIAGRA! Ależ cudowne działanie tego pięknego owocu! 
A teraz moja stylizacja. Tym razem chciałam Wam pokazać jak w tani i prosty sposób można wyglądać jak topowe fashionistki! Wszystkie elementy mojej stylizacji, oprócz torebki, kupiłam w Zarze. Modny biały t-shirt z fajnym sloganem zestawiłam z dżinsowymi shortami z wysokim stanem oraz z dużym słomkowym kapeluszem oraz czarnymi ażurowymi szpilkami. BAD GIRL in the city!!! 🙂
Czasem mam ochotę na elegancki i klasyczny strój, czasem mam ochotę na sexy młodzieżowy look, a czasem chcę totalnie zaszaleć ze swoim wizerunkiem. W zależności od pogody, humoru lub sytuacji, wybieram swoje stylizacje. Ale nigdy nie rezygnuję w nich z kobiecości. Lubię podkreślać strojem swoją figurę i wydobywać z niej co najpiękniejsze. Workowate bezkształtne stroje nie wpisują się w moje myślenie o modzie.
LOVE, EWA

 

Make up. by me
shorts, t-shirt, hat, shoes Zara, bag vintage Gucci, earings and bracelet,
_______________________
I had a reason to chose such a post for today. Summer is full, some of you are on holidays but some spend this time in the city. Before going on holidays I was able to prepare for you some cool but completely different stylings that show not only my view on fashion, but also for a healthy life!
You make me crazy – the inscription on my t-shirt exactly reflects my attitude to a healthy lifestyle and beautiful food. And yes!!! I am crazy about this subject! My watermelon is a reflection on the beauty that I find in nature and I use later in my kitchen.
Beauty on the plate = Beauty on the skin.
 
Watermelon at 92 percent consists water (watermelon juice is ideal for summer), does not contain too many vitamins and minerals, but it has many antioxidants that delay aging and inhibit the growth of cancer cells. It contains citrulline – amino acid, which supports heart function. Watermelon is great for athletes because it regenerates muscles and acts like VIAGRA! How wonderful is the effect of this beautiful fruit!
 
And now about my styling. This time I wanted to show you how in a cheap and easy way you can look like top fashionista! All the elements of my styling, apart from the purse, I bought in Zara. A trendy white t-shirt with a cool slogan I put together with denim jeans with hight waist, a large straw hat and a black pair of knitted high hils. 
BAD GIRL in the city !!! 🙂
 
Sometimes I feel like an elegant and classic outfit, sometimes I want to have a sexy youth look, and sometimes I want to totally splash out with my image. Depending on weather, humor or situation, I choose my styling. But I never give up on the femininity. I like to emphasize my figure and to extract the most beauty out of it. Formless junky clothes do not fit into my thinking about fashion.
 
LOVE, EWA