fbpx

BE BEAUTIFUL

 

Owoce są jednymi z piękniejszych pokarmów na ziemi… I nie chodzi mi tylko o ich wygląd! Nie bez powodu zaliczają się to tzw. BEAUTY FOODS.
Tak, niektóre z nich zawierają dużo cukru, więc musimy uważać ze spożywaną ilością, a szczególnie na godziny w jakich je jemy, ale odradzam totalną rezygnację z owoców!!!

Wszystko co natura sama „wyprodukowała” jest zdrowe, dobre i powinniśmy to spożywać.Owoce mają mnóstwo niezbędnych witamin, oczyszczają, nawilżają, wspaniale wpływają na naszą skórę i witalność.Nie wyobrażam sobie życia beż nich! Diety, które zupełnie zakazują owoców nie są zdrowe. W zamian za to przepisywane są nam często różnego rodzaju witaminy jako suplementy, które powinniśmy przyjmować. Dlaczego? ?? Jeśli wszystko, lub przynajmniej większość dają nam naturalne i cudne owoce!
Osoby ze schorzeniami np. cukrzycą czy bardzo otyłe muszą ograniczać ich spożywanie lub wybierać te zawierające mniej cukru, ale przeciętnie zdrowy człowiek powinien jeść codziennie przynajmniej jeden owoc.
Ja zaczynam swój dzień od ciepłej wody z alkalizującą organizm cytryną – witamina C i oczyszczenie z toksyn oraz super pobudzenie na am początek każdego dnia! Często następnym moim posiłkiem jest zielony koktail, gdzie oprócz szpinaku lub jarmużu są często 3 rodzaje owoców! Po południu oczywiście staram się już nie jeść owoców, ale gdy jest lato czasem pozwolę sobie jeszcze na jakiś pyszny soczysty owoc…
Jeśli boicie się cukru zawartego w owocach wybierajcie cytryny, limonki, grejpfruty, truskawki, borówki, jagody, maliny, jabłka… A gdy latem pojawi się na waszym talerzu mango lub melon to naprawdę nic się nie stanie! Lepiej zrezygnować z kolejnego ciastka, lub przetworzonych produktów – to one często zawierają więcej cukru, a oprócz tego jeszcze kupę tłuszczu i chemii!
Jeśli chcecie być piękni i wyglądać młodo to szukajcie piękna w pożywieniu! Szaro – brązowe posiłki nie są zbyt ładne, a takie właśnie zazwyczaj proponuje nam polska kuchnia ( kotlet + ziemniaki + brązowy sos ) do tego jak dobrze pójdzie garstka surówki. Ach… 🙁
Niech na waszych talerzach zawitają kolory, a zobaczycie jak bardzo zmieni się wasz wygląd i samopoczucie!
Zadbajcie o siebie.
LOVE, EWA
Photo. Ruben Rodrigues
swim suit/body Bloch, cap Adidas, watch Daniel Wellington ( na hasło DWewa macie 15% zniżki na wszystkie modele )
 
____________________________
 

 

Fruits are one of the most beautiful foods on earth … And I’m not just talking about their looks!
Now we know why they are called the BEAUTY FOODS.
Yes, some of them contain a lot of sugar, so we have to watch out for the amount consumed, especially the hours we eat them, but I do not advise total fruit resignation!!!
All that nature itself „produced” is healthy, good and we should eat it.
Fruits have plenty of essential vitamins, they cleanse our bodies, moisturize them, they greatly affect our skin and vitality.
I can not imagine life without them!
Diets that completely ban fruit are not healthy. In return for that we are often prescribed different types of vitamins as supplements that we should take.
Why? ?? If everything, or at least most of what we need contains natural and wonderful fruits!
Persons with conditions such as diabetes or obesity must limit their intake or choose those with less sugar, but on average a healthy person should eat at least one fruit daily.


I’m starting my day with warm water with alkalizing lemon – full of vitamin C, antitoxic, cleansing and super energizing at the beginning of every day!
Often my next meal is a green cocktail, where in addition to spinach or kale are often 3 kinds of fruit! In the afternoon, of course, I try not to eat fruit anymore, but when it is summer sometimes I let myself still and have some delicious juicy fruit …

If you are afraid of the sugar contained in the fruits choose lemons, limes, grapefruit, strawberries, blueberries, berries, raspberries, apples … And when the mango or melon appears on your plate in the summer it’s really not a problem!!! It is better to give up another cake or processed product – they often contain more sugar, and besides, they have a lot of fat and chemicals!
If you want to be beautiful and look young then look for beauty in food! Gray – brown meals are not very nice to look at, and this is usually offered by Polish cuisine (cutlet + potatoes + brown sauce) and a few leafs of a salad. Ah … 🙁
Let your colors shine on your plates and you will see how much your mood and look changes!
Take care of yourself.
LOVE, EWA