fbpx

FREEDOM

 

Moją największą walką w życiu jest walka o wolność.
Gdy jestem wolna czuję, że żyję, że nic mnie nie ogranicza, że mam otwarty umysł, że mogę tworzyć i się rozwijać. Gdy jestem wolna…. PŁYNĘ i żaden sztorm mnie nie zatrzyma.Taką walkę muszę toczyć każdego dnia, bo przecież wszędzie czekają na nas obowiązki i pojawiają się ograniczenia. Ciągle zderzamy się ze ścianą, przez którą musimy się przebić, by znów iść przed siebie. Wolność dla mnie oznacza szczęście, a ja chcę być szczęśliwa!!!
Obie moje pasję tj. taniec i moda dają mi poczucie wolności i pomimo ciężkiej drogi, jaką muszę przejść, by osiągnąć sukces, idę dalej pomału do celu. 🙂

Pojawiam się dziś po długiej nieobecności na blogu, ponieważ potrzebowałam czasu i czystej głowy, by móc stworzyć nową kolekcję.
Tak, tak …  jestem właśnie w trakcie realizacji nowych projektów oraz organizowania produkcji dla naszych nowych zagranicznych klientów. Ten gorący, ale też najciekawszy okres sprawia, że brakuje mi czasu na blogowanie.

Dziś jednak pokazuję się Wam bez zbędnych dodatków w naturalnym otoczeniu. (Czasem fajnie jest zdjąć szpilki, ściągnąć biżuterię i boso pochodzić po Ziemi.)

Jedynym elementem mojej stylizacji jest sukienka, którą kupiłam 15 lat temu i uwierzcie nadal mi służy! Sukienka firmy Roberto Cavalli z elastycznej dzianiny z przecięciami nadal robi wrażenie, dlatego każdego lata ponownie ją zakładam, a dziś specjalnie dla Was prezentuję ją tutaj!

Nie bójcie się zakładać kilkakrotnie tych samych rzeczy, a tym bardziej jeśli w Waszej szafie są perełki, których po prostu nie można się pozbyć!

Wiem, że lato już dawno za nami, ale dziś pięknymi zdjęciami znad Wisły przesyłam Wam trochę słońca! Mam nadzieję, że dzięki temu zapomnicie na chwilę o chłodzie i wrócicie wspomnieniami do pięknego lata.

Miłego czytania moi drodzy i życzę Wam by wasze życie było pełne pasji!

„Żadna inna rzecz nie da ci tyle wolności, co pasja. Szczęście, które dostajesz zupełnie za darmo.”

Love, Ewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress Roberto Cavalli / nails Ekert
_________________________________________

 

My greatest struggle in life is to fight for freedom.
 
When I’m free I feel that I’m alive, that I do not have limits, that I have an open mind to create and develop myself. When I am free …. I can SWIM and no storm can stop me.
 
Such a struggle must take place every day, because everywhere responsibilities and  limitations are waiting for us. Constantly we collide with the wall, through which we have to break through to be able to go ahead. Freedom for me means happiness, and I want to be happy !!!
 
 Both my passion, ie. dance and fashion give me a sense of freedom and despite the difficult road, I go forward to achieve success. 🙂
 
 I appear here today, after a long absence from the blog because it needed time and a clear head to be able to create my new collection.
Yes, yes … I’m just during the implementation of new projects and organisation of production for our new foreign clients. This hot, but also the most interesting period takes me away from blogging.
 
Today, however, I show up here for you without unnecessary add-ons in natural surroundings. (Sometimes it’s nice to remove the high hills, take off the jewelry and barefoot walk on the earth.)
The only part of my styling is the dress I bought 15 years ago and believe me I can still pull it off! Roberto Cavalli dress made from elastic fabric with cuts is still impressive and every summer I wear it again and again! Today especially for you I decided to present it here!
 
Do not be afraid to wear the same things several times, and even more, if you have amazing items in your closet that you just can not get rid of!
 
I know that summer is long behind us, but with these beautiful pictures from the Vistula river I am sending you a little bit of sunshine! I hope this helps you to forget for a moment about the cold and remember amazing and warm summer. 
 
 Happy reading my dears, and I wish you passionate and beautiful life! 
 
„No other thing will give you as much freedom as a passion. The happiness that we get for free.”
 
 
Love Ewa