fbpx

LOVE IS ALL AROUND!

 

Miłość jest wszędzie!!! Witajcie w moim świecie! Dziś trochę pozytywnej energii w połączeniu z moją pasją do mody!!!

Moje życie jest pełne kolorów! Nie tylko ze względu wewnętrzną radość, którą staram się dzielić z innymi, ale również ze względu na to, że robię to co kocham, to co mnie pasjonuje….
Wychodzę z założenia, że życie jest za krótkie by marnować je na rzeczy, które nie dają nam szczęścia! Nawet jeśli praca nie daje Wam pełnej satysfakcji, to zawsze możecie znaleźć coś dla siebie po za nią!!!
 Miłość i pasja prowadzą mnie przez życie. Bo co, jak by ich nie było? Czy chcielibyście przejść przez życie robiąc tylko to co musicie? Nie kochając, nie pasjonując się niczym? Nie ryzykując, nie skacząc na głęboką wodę, nie podejmując wyzwań? Ja mówię „NIE” takiemu życiu!
Chcę walczyć o swoje marzenia, chcę stawiać sobie cele i wyrzucić słowo „niemożliwe” ze swojego słownika!!!
Każdy nas jest projektantem swojej przyszłości. To tylko my możemy o niej decydować. Ja mając 10 lat zdecydowałam, że będę tańczyć. Mając lat 30, że będę projektować.
Dziś mam na koncie sukcesy w tańcu towarzyskim, a od niedawna sukcesy modowe.
To nie jest tak, że wszystko przychodzi mi z łatwością! Musiałam ciężko pracować na swoje sukcesy. Wcześniej wylewając pot i łzy na treningach tanecznych, doprowadzając się czasem do wyczerpania fizycznego. Dziś wylewam całą siebie na papier, na materiał i w końcowej fazie na produkt, który marzę by pokochali inni.
Moda. Moda to ciężki biznes. Bez inwestycji, nie będzie kolekcji, bez kolekcji sprzedaży….
Ryzyko jest ogromne. To nie tylko wizja projektanta, to też umiejętność wymyślenia produktu, który zachwyci, który się sprzeda, który da możliwość dalszego rozwoju. Ale ja podejmuję to ryzyko!
Nie poddaję się.Dlatego dziś przekazuję wam pozytywną energię prezentując na sobie swoją kolekcję. Trochę na poważnie, trochę na wesoło, ale zawsze z wielką pasją!!!

Sami widzicie, że strzelam do was miłością – nadrukami w serca i rewolwery 🙂

Oto ja…. pasjonatka życia.

Love Ewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo. Arcadius Mauritz
Mua. Agnieszka Rudzińska

 

jacket, trousers, SHABATIN / shoes Marc Jacobs / hair band, scarf T-ERROR HATS for Shabatin

______________________________

Love is All Around !!!
Welcome to my world! Today some positive energy, combined with my passion for fashion !!!


My life is full of color! Not only because is gives me inner joy, which I try to share with others, but also due to the fact that I’m doing what I love, what fascinates me….


I assume that life is too short to waste it on things that do not give us anything good in return! Even if your work doesn’t give you complete satisfaction, you can always find something else to pleasure yourself!!!
Love and passion have lead me through life. What if these were not there? Would you like to go through life doing only what you need? Not loving, not being passionate, not like anything? No risk, no jumping into the deep end without taking on the challenges? I say „NO” to such a life!
I want to fight for my dreams, I want to reach my goals and throw the word „impossible” out the window!!!


Each of us is the designer of our future. It is only we that can do anything about it. When I was 10 years old I decided that I would dance for a living. At the age of 30 that I would design.
Today I can say that have been successful in ballroom dance and most recently in fashion.


It is not that everything comes to me with ease! I had to work hard for this success. Before in pouring my sweat and tears on training for dance competitions, sometimes leading to physical exhaustion. Today, pouring my whole creative side on paper, fabrics and reaching the final phase of a product that I had dreamed for people to love.
Fashion. Fashion is a tough business. Without investment, the collection won’t be possible to make, without the collection sales won’t be possible….
The risk is enormous. This is not just the vision of the designer, is also the ability to come up with a product that will delight customers and that will sell, and then this will enable further development. But I take on the risk!
I do not give up.
So today I impart to you the positive energy presented in wearing our collection. A little serious, a little on the fun, but always with great passion !!!


You can see that I am shooting to you with love – within the printed hearts and revolvers 🙂


Here I am …. passionate about life.


Love Ewa


 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Agata Stankiewicz
8 lat temu

Ewo, Twoja klasa, styl i moim zdaniem Twoja przedwojenna uroda są miłym akcentem każdego dnia:) Dobra energia, pasja, talent motywuje i pociesza 🙂 Tak tak właśnie pociesza 🙂 Dziękuję 🙂