fbpx

LADY IN PINK!

 

Witam Was po Świętach!!!  Mam nadzieję, że ten cudowny czas spędziliście z najbliższymi, a teraz z nową energią wracacie do pracy.

Mój narzeczony jest Portugalczykiem, dlatego wszystkie Święta spędzamy na zmianę w Portugalii i w Polsce.
W tym roku byliśmy w Warszawie.
 Nie wiem jak Wy, ale ja czuję się przejedzona!!! U nas, jak co rok, było trochę pierogów, mazurków oraz innych pysznych potraw mojej mamy. Były pieczone mięsa dla mojego narzeczonego (ja nie jadam) 🙂 oraz oczywiście nadziewane jajka i najlepszy sernik na świecie. Zazwyczaj nie jem tego typu rzeczy, ale w Święta nie mogłam sobie odmówić tych pyszości.
Powrót do rzeczywistości jest zawsze ciężki, ale praca goni, więc nie mogę sobie pozwolić na dłuższą przerwę.
Wracam więc dziś do Was z nową stylizacją.
Tym razem stawiam na kolor! W mojej najnowszej kolekcji Shabatin pojawiają się dwa kolory sztucznych futer – różowe oraz szafirowe. Jeden z projektów chciałam Wam zaprezentować dziś na blogu.
Różową futrzaną kamizelę zestawiłam z czarno-szafirową tuniką, również pochodzącą z mojej kolekcji.
Aby stworzyć ten ciekawy, energetyczny zestaw, pokusiłam się o jeszcze jeden intensywny kolor – zieleń, która pojawia się w czapce firmy T-error Hats.
 Zawsze będę namawiać Was na ożywianie garderoby. Nie chowajmy się za szarościami, beżami i czerniami. Wybierając kolor, dodajemy sobie i innym pozytywnej energii.
Myślę, że Polacy nadal są zbyt zachowawczy, boją się eksperymentów i zazwyczaj wybierają stonowane kolory.
 Świat ma wiele pięknych barw. Kwiaty, owoce, drzewa, ocean, niebo…. wszystko co nas otacza ma kolor. Piękny kolor!
 „Świat ma wiele barw, nic nie jest tylko czarno-białe” .
Musimy tylko otworzyć oczy, a wszędzie znajdziemy inspirację dla naszych modowych poszukiwań. Gdy tworzę nowe kolekcje, staram się słuchać swojej intuicji oraz tego co mi podpowiada serce, ale też wiele inspiracji czerpię z otaczającego nas świata oraz kolorów jakie dała nam natura.
” Kolory świata nie zależą od pogody za oknem, ale od pogody w naszej duszy”
Moja dusza jest pełna nasyconych barw! A Wasza? Myślę, że na pewno!!!
Mam nadzieję, że wiosna zmotywuje Was do odwiedzenia sklepów i odważycie się na nietypowe kolorowe zakupy!
Powodzenia!
Love Ewa

 
 

fur coat Shabatin / tunic Shabatin / hat T-error Hats / bag Michael Kors / shoes Elizabeth and James / watch Tous
________________________________Post Easter Greetings!!!


I hope that you had a wonderful time with your loved ones, and that now you are coming back with renewed energy to shine!


My fiancé is Portuguese, which is why we spend all our Easter breaks either in Portugal or in Poland. This year we stayed in Warsaw.


I don’t know about you, but I feel very full!!! We were having, like every year, pierogi, mazurek cake and other delicious dishes  from my mother. There was also some baked meat for my fiance (I don’t eat meat as you know) 🙂 and of course stuffed eggs and the best cheesecake in the world. Usually I do not eat these kind of things, but during our Easter break I couldn’t say no to these delicacies.


Coming back to reality is always tough, but work piles up, so I can’t afford to have a longer break. So today I’m coming back to you with a new styling.


This time I decided to put on some color! In my latest Shabatin collection there are two artificial fur colors – pink and sapphire. One of the projects I wanted to present to you today on this blog.


I put together the pink fur vest with the black and sapphire tunic, which also comes from my collection. To make this an interesting, and energetic set, I ventured in with one more intense color – green – which appears in this beanie from T-error Hats.
 I will always encourage you to animate your wardrobe. Don’t go for greys, beiges and blacks. When choosing the color, fill yourself and others with positive energy. I think that Poles overall are still too conservative, afraid to experiment and usually choose subdued colors unfortunately.


The world has many beautiful colors. Flowers, fruits, trees, ocean, sky …. everything that surrounds us has color. Beautiful color!


„The World has a lot of colors, nothing is black and white only.”


We just need to open your eyes, and everywhere we find inspiration for our fashion research. When I create new collections, I try to listen to my intuition and what my heart tells me, but I draw a lot of inspiration from the World around me, and the colors nature has provided for.


“The colors of the world do not depend on the weather outside, but the weather in our soul”


My soul is full of saturated colors! And Yours? I think it is also for sure!!!


I hope that spring will motivate you to pay a visit to fashion stores around and you dare to at least some unusual colorful shopping!


Good Luck!


Love Ewa