fbpx

ARE YOU GETTING READY FOR SUMMER!!!

Forma na lato! Nie wiem jak Wy, ale ja już zaczęłam przygotowania do lata! Pogoda zaczyna sprzyjać bieganiu i ćwiczeniom na świeżym powietrzu. Dlatego nie ma na co czekać, zabieramy się do roboty!!!
Jak już wiecie, jestem miłośniczką zdrowego odżywiania i uprawiania sportu. Tak jak obiecałam, dziś podaruję Wam następną porcję ćwiczeń, które lubię robić i które rzeźbią moje ciało.
Ciało i umysł to jedność. Wierzę, że zdrowe ciało to zdrowa głowa i zdrowa dusza. Ćwiczenia fizyczne nie tylko powodują zmiany w wyglądzie, ale również wpływają na nasza kondycję umysłową. Dlatego tak ważne jest by być aktywnym. Człowiek uprawiający sport jest bardziej szczęśliwy, bardziej kreatywny, ma lepsze wyniki w pracy, jest bardziej energiczny i uśmiechnięty.
Oprócz podstawowych zmian w samopoczuciu, ćwicząc poprawiamy swoje zdrowie.
Aktywność fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu przyczyniają się do poprawy kondycji i wydolności organizmu. Systematyczne, ale niemęczące ćwiczenia fizyczne chronią serce, zapobiegają otyłości, budują tężyznę i poprawiają samopoczucie.

Jest wiele zalet uprawiania sportu, ale większość z Nas znajduje sobie wymówkę, by nie rozpocząć zdrowej aktywności. Rozumiem, że cały czas biegniemy za czymś, gonimy czas, pracujemy, wychowujemy dzieci… Wreszcie zasypiamy, po to, by się obudzić i znowu przebiec przez kolejny dzień. A może warto się czasem zatrzymać? Moim przystankiem jest sport. Dzięki niemu utrzymuję się na powierzchni, mam energię do pracy, mam otwarty umysł i oczyszczone ciało.Życzę Wam motywacji i energii oraz pozytywnego nastawienia do życia!!!

Dbajcie o siebie!!!

Love Ewa

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shoes, leggings, tops NIKE

______________________________

 

I don’t know about you, but I have already started preparing myself for the summer!
 
The weather begins to pull us into running and exercising in the fresh air. Therefore there is no reason to wait, let’s just do it!!!
 
As you know, I’m a lover of healthy eating and sports. As promised, today will give to you the next set of exercises that I like to do and that I use to sculpt my body.
 
The body and mind are one. I believe that a healthy body is only possible with a healthy head and a healthy soul. We should exercise not only because it improves our looks, but also because it improves our mental condition. It is therefore important to be active. A person who is involved in sports is supposed to be a happier, more creative person, have better performance at work, is more energetic and smiles more. 🙂
 
In addition to basic changes in well-being, working out improves your health.
Physical activity and exercise in the fresh air contributes to improving your health and physical fitness. Systematic, and fatigue-free exercise protects the heart, prevents obesity, builds up your muscles and enhances your well-being.
 
There are many benefits of sport, but most of us always can come up with an excuse not to start healthy activities. I understand that all the time we run after something, chasing time, work, raising children and falling asleep … Finally, in order to wake up and begin chasing again after something the next day. And sometimes you may want to stop for a break? I use sports as my break. With it, I keep on the surface, I have the energy to work, I keep myself with an open mind and a clean body.
 
I wish you with the best motivation and energy, and a positive attitude to life!!!
 
Take care of yourself !!!